Kryptovaluutat Suomessa

Kryptovaluutta on digitaalinen valuutta, joka käyttää salattua tekniikkaa turvatakseen transaktiot säilyttäen samalla ihmisten välisen anonymiteetin. Kryptovaluutat ovat itsenäisiä valuuttoja, mikä tarkoittaa sitä, ettei niitä säätele mikään ulkopuolinen taho, kuten keskuspankki tai muut viranomaiset.

Kryptovaluutan ensimmäinen ja tunnetuin edustaja on Bitcoin, mutta nykyään on olemassa useita muitakin kryptovaluuttoja, kuten esimerkiksi Ethereum, Litecoin, Ripple ja Dogecoin. Tänä päivänä erilaisia kryptovaluuttoja onkin kaiken kaikkiaan jopa tuhansia. Kryptovaluuttojen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella, ja ne vaihtelevat päivittäin markkinoiden tilanteen mukaan – joskus suurestikin.

Kryptovaluutan käyttö ja tunnettavuus ovat kasvaneet viime vuosina paitsi maailmanlaajuisesti, myös meillä Suomessa. Suomessa kryptovaluuttoja käytetään yleisesti sijoituskohteena sekä esimerkiksi arvon säilyttäjänä. Tässä artikkelissa tarkastelemme kryptovaluuttaa eritoten suomalaisten näkökulmasta.

Kryptovaluutan historia lyhyesti

Kryptovaluuttojen historia alkaa vuodesta 2009, jolloin kryptovaluutta Bitcoin laskettiin liikkeelle. Bitcoinin keksi yhä tuntematon henkilö tai ryhmä, joka käyttää nimeä Satoshi Nakamoto. Bitcoin oli suunniteltu toimimaan hajautetusti ilman keskitettyä hallintoa tai valvontaa. Sen tarkoituksena oli tarjota ihmisille helppo tapa siirtää rahaa toisilleen turvallisesti ja nopeasti ilman perinteisten pankkien tai muiden välikäsien tarvetta.

Bitcoin perustuu lohkoketjuteknologiaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että bitcoinin tietokantana toimii lohkoketju, joka muodostuu nimensä mukaisesti ketjutetuista lohkoista. Bitcoin-verkon louhijat puolestaan vastaavat lohkoketjun ylläpidosta ja rakentavat uusia lohkoja. Toisin sanoen bitcoinin louhinta tuo esiin uusia bitcoineja. Niiden määrä on kuitenkin rajallinen ja niistä suurin osa on jo louhittu.

Kryptovaluuttatietä raivanneen Bitcoinin menestys on johtanut monien muiden kryptovaluuttojen syntymiseen. Esimerkiksi toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum lanseerattiin vuonna 2015. Vaikka kryptovaluuttojen historia on vielä suhteellisen lyhyt, on niiden vaikutus maailman talouteen ja rahoitusjärjestelmään ollut melko merkittävä. Monet asiantuntijat uskovatkin, että kryptovaluuttojen käyttö tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, sillä ne saattavat muuttaa perusteellisesti tapaa, jolla ihmiset käyttävät rahaa ja käsittelevät taloudellisia transaktioita.

Kryptovaluutan ostaminen Suomessa

Kryptovaluuttojen käyttöönotto Suomessa on ollut kaikkiaan suhteellisen helppoa. Suomalaisilla on mahdollisuus ostaa kryptovaluuttaa helposti erilaisilta kryptovaluuttojen välittäjiltä netistä, esimerkiksi pörssin kautta. Mikäli haluaa valita erityisesti suomalaisen välittäjän kryptovaluuttojen ostamiseen, yksi valinta voi olla esimerkiksi Coinmotion. Coinmotionin verkkosivut ovat luonnollisesti suomenkieliset ja Finanssivalvonta seuraa ja sääntelee yrityksen toimintaa.

Verotettavaa tuloa

Kryptovaluutat on määritelty Suomessa tuloverolain alaiseksi omaisuudeksi vuodesta 2020 alkaen ja kryptovaluuttojen avulla tehdyistä voitoista on siis maksettava veroa. Verotus realisoituu, kun kryptovaluuttaa vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan, toiseen kryptovaluuttaan tai sillä hankitaan jotakin. Siksi omista ostoista, myynneistä ja vaihdoista kannattaakin pitää varsin tarkkaa kirjaa, sillä niitä voi olla vaikea selvittää verottajalle jälkikäteen.

Verohallinnon mukaan kryptovaluutat täyttävät virtuaalivaluutan määritelmän, koska ne eivät ole laillisia maksuvälineitä. Ja kuten mainittua, kryptovaluuttaa ei ole myöskään laskettu liikkeelle viranomaisen tai keskuspankin toimesta ja niitä voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa digitaalisesti.

Kryptovaluuttaan sijoittaminen

Kryptovaluuttaan voi sijoittaa useilla eri tavoilla, ja useimmat aloittelijat valitsevat alkuun yleensä muutaman tunnetuimman kolikon, kuten bitcoinit. Suurin osa kaupankäyntialustoista mahdollistaa helpon ja turvallisen sijoittamisen kryptovaluuttoihin.

Ennen kuin aloittaa kryptovaluuttaan sijoittamisen, on kuitenkin hyvin tärkeää perehtyä sijoittamiseen ja seurata muun muassa markkinatilannetta tarkasti. Kuten jo alussa mainitsimme, kryptovaluutan arvo on riippuvainen sen kysynnästä ja tarjonnasta, ja siksi sen arvoa on vaikea ennustaa. Suomessa kryptovaluuttojen sijoitusmahdollisuudet ovat avoinna kaikille, jotka haluavat sijoittaa.

Verkkorahoituspalveluita tarjoava Klarna ja tutkimustoimisto Nepa teettivät vuoden 2022 huhti-kesäkuussa kyselytutkimuksen, josta saadun tutkimusaineiston mukaan jo 15 % suomalaisista on sijoittanut kryptovaluuttoihin. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni muun muassa se, että miehet sijoittavat kryptovaluuttoihin enemmän kuin naiset.

Nordnet on suosittu valinta

Suomessa Nordnet on yksi suosituimmista osake- ja rahastovälittäjistä ja Nordnetin kautta on mahdollista sijoittaa myös kryptovaluuttoihin sertifikaattien avulla. Nordnet Marketsista voi hankkia Bitcoin XBTE- ja Ethereum XBTE -sertifikaatteja, jotka seuraavat Bitcoinin ja Ethereumin kursseja. Tällöin itselleen ei voi hankita suoraan varsinaista kryptovaluuttaa, vaan sen kurssia seuraavaa johdannaista.

Mainitun sertifikaatin kautta Bitcoiniin tai Ethereumiin sijoittaminen voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli haluaa esimerkiksi välttää erillistä kryptovaluuttoja välittävää palvelua. Nordnetin kautta ei kuitenkaan ole toistaiseksi mahdollista sijoittaa muihin kryptovaluuttoihin.

Kryptosijoittamisen riskit

Erityisesti menneet koronavuodet olivat kryptovaluuttojen juhlaa – myös Suomessa. Useampi suomalainen ilmoitti verottajalle tehneensä miljoonatilin vuonna 2022. Viime vuosina otsikoihin onkin noussut muutamia suomalaisia, joille bitcoinit ja muut kryptovaluutat ovat tuoneet jättituloja.

Vaikka onnelliset tarinat äkkirikastumisista voivat tuntua innostavilta, on kryptovaluuttoja koskevaa uutisointia seuraavalle selvää, että kryptovaluuttasijoittamisen suurien tuotto-odotusten vastapainona ovat aina korkeat riskit. On siis tärkeää pitää mielessä, että kryptoihin sijoittaminen on kokonaiskuvassa todella riskialtis sijoitusmuoto. Riskialttius johtuu pääosin siitä, että kryptovaluuttojen volatiliteetti on keskimäärin muita omaisuusluokkia paljon suurempi.

Lisäksi kryptovaluuttojen arvonmääritys on huomattavasti haastavampaa, kuin esimerkiksi vaikkapa osakkeiden tai asuntojen. Yhteenvetona voi todeta, että täysin riskitöntä sijoituskohdetta ei siis markkinoilla ole olemassa. Sijoittajan on aina hyvä olla tietoinen sijoituskohteensa riskitasosta ja myös tunnistaa omat riskinsietokyvyt, sijoittaapa sitten osakkeisiin tai kryptovaluuttaan.