Sosiaalinen yhteistyö

Image result for Social co-operationRajat ylittävä yhteistyö voi myös olla sosiaalista yhteistyötä. Tässä osiossa tarkastelemmekin sosiaalisia ulottuvuuksia. Tähän kuuluu esimerkiksi koulutus, sosiaalipolitiikan alaan kuuluvat toimet ja alueen sosiaalinen kehittäminen. Monet projektit saattavat pyrkiä lisäämään tietoisuutta ja kanssakäymistä rajan molemmilla puolilla. Sosiaaliset ulottuvuudet liittyvät myös moneen sellaiseen projektiin, jossa tämä ei ole keskeisenä tavoitteena. Esimerkiksi monissa taloudellisen yhteistyön hankkeissa sosiaaliset kontaktit ovat tärkeä osa hanketta – vierailuja toteutetaan ja erilaisia tapahtumia järjestetään. Tämä tarkoittaakin sitä, että usein sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta on vaikea erottaa toisistaan.

Hankkeiden kohderyhmät vaihtelevat. Jotkut hankkeet keskittyvät esimerkiksi lapsiin tai nuoriin joidenkin kohderyhmä ovat vanhukset ja usein kohderyhmään ei ole iän perusteella rajattu. Yksi esimerkki lasten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävästä hankkeesta on EmpowerKinds-hanke. Hanketta johtaa Itämeren alueen terveet kaupungin ry yhteistyökumppaneinaan Turun yliopisto, Tallinnan yliopisto ja Jurmalan kaupunki. Tässä on mukana toimijoita Suomesta, Latviasta ja Virosta. Hankkeessa on valtiollisten toimijoiden lisäksi henkilöitä jotka työskentelevät eri palvelualoilla: koulutuksessa, kasvatuksessa, sosiaalitoimessa ja terveysalalla. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää sellainen digitaalinen menetelmä, jota voidaan käyttää lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 6-12 vuotiaat lapset, jotka tulevat pienituloisista perheistä. Pienituloisista perheistä lähtöisin olevat lapset on valittu tähän sen vuoksi, koska uskotaan että pienituloisuus aiheuttaa riskin lapsen hyvinvoinnille. Pienet tulot voivat johtaa helposti epäterveellisiin elämäntapoihin ja se aiheuttaa erilaisia häpeän ja ulkopuolisuuden tunteita. Hankkeessa on toteutettu digitaalinen sovellus, EmpowerKids. Tämä sovellus auttaa lasta arvioimaan omia liikuntatottumuksiaan ja ravitsemustaan. Hän voi käyttää sovellusta yksin tai ohjaajan kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on ollut keskeistä sovelluksen kehittämisessä. Eri alojen asiantuntijat eri maista ovat osallistuneet kehittämiseen.

Myös saamelaisalueilla rajat ylittävä yhteistyö on erityisen tärkeää. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan esimerkiksi saamelaista kulttuuriperintöä. Erityisesti kielen suojelemisessa ja kehittämisessä rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää. Monissa yhteistyöprojekteissa identiteettikysymykset ovat tärkeitä. Tämä korostuu erityisesti saamelaiskysymyksissä, koska saamelaisia asuu monen valtion alueella. Joskus myös rajat ylittävä yhteistyö korostaa tietyn raja-alueen omaa identiteettiä, eikä välttämättä korosta kuuluvuutta johonkin tiettyyn kansallisvaltioon.