Suomen taloudellinen ja sosiaalinen yhteistyö

Image result for Suomen taloudellinen ja sosiaalinen yhteistyöPohjoismaiden arvojen, kauppareittien ja kumppanuuksien tiukka nivoutuminen tuo myös yhteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä ja uhkia. Pohjoismaat toimivat paljon EU:ssa, mutta emme ole unohtaneet toisiamme. Suomi on osa Pohjoismaiden neuvostoa. Pohjoismailla on myös paljon omaa yhteistyötä, jolla pyritään parantamaan yhteisiä etuja ja arvoja.

Ruotsi ei ehkä ole Suomen suurin kauppakumppani, mutta ehdottomasti läheisin se meille on. Yhteinen raja Ruotsin ja Norjan kanssa ei kuitenkaan ole ainoa meriitti kauppayhteistyölle. Pohjoismaiset arvot ovat samankaltaisia ja siten samaistumme ja ymmärrämme toisiamme. Yhteinen historia Ruotsin kanssa, ruotsin kielen asema Suomessa ja toisaalta suomalaisten suuri määrä Ruotsissa pitää huolta maidemme läheisistä suhteista tänäkin päivänä. Meidät erottaa oikeastaan vain melko kapea Pohjanlahti ja sen yli kulkeekin vilkas laivaliikenne maiden välillä.

Kauppareitit maiden välissä ovat kunnossa ja ruotsin kieli on edelleen Suomen toinen kotimainen kieli. Kommunikointi onnistuu myös Norjan kanssa, sillä norja ja ruotsi ovat sukulaiskieliä. Koulutustasojen ollessa maailman huippuja, onnistuu kommunikointi myös englanniksi ja miksei muillakin kielillä. Maantieteellisen sijainnin, sujuvan yhteistyön ja asioinnin helppouden ansiosta, monet yritykset tekevät ensimmäiset laajenemisensa Skandinaviaan. Yksinkertaisimmillaan ruotsalaisen verkkokaupan avaaminen ja toimitus onnistuu Suomesta käsin suhteellisen helposti, mutta taloudellinen yhteistyö on paljon laajempaa kuin tulemme edes ajatelleeksi.

Mahdollisuutemme tuovat myös riskejä. Tästä syystä Suomessa seurataan tarkkaan myös naapurimaiden taloutta Esimerkiksi Ruotsin talouden heilahtelut vaikuttavat Suomessa, koska niin monilla yrityksillä on Suomessa ja Ruotsissa suuria toimipisteitä ja pankkimme ovat kansainvälisiä sekä maamme suurimpia. Kun rahoituslaitokset kilpailevat lainoista ja sijoittajat sijoituksista, ovat pohjoismaat usein omina sijoitusalueinaan.

Yhteistyömme ei rajoitu vain talouteen vaan yhteistyötä tehdään lähes kaikilla aloilla. Olemme huippuja mm. koulutuksessa, teknologiassa, terveydenhuollossa ja tasa-arvossa. Osaamisemme on monesti yhteistyötä naapurimaidemme kanssa esim. koulutuksessa ja opinnoissa, sosiaalisissa ja kansainvälisissä projekteissa aina naapurimaiden, EU-alueen tai kaukaisempien hankkeiden parissa, mutta yhteistyötä teemme myös poliittisesti, esim. puolustusyhteistyöllä ja ministeriöidemme välillä.

Esimerkkeinä hyvästä yhteistyöstä voidaan pitää pohjoismaiden yhteisiä työmarkkinoita sekä Pohjoismaiden välistä passivapautta. Passivapaus tarkoittaa sitä, että pohjoismaan kansalainen ei tarvitse passia tai matkustusasiakirjaa matkustaessaan Pohjoismaasta toiseen.