Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen yhteistyö

Pohjoismaihin lukeutuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Lisäksi Tanskan itsehallinnolliset alueet, Färsaaret ja Grönlanti, Norjan Huippuvuoret, Jan Mayen sekä Suomen itsehallinnollinen maakunta Ahvenanmaa kuuluvat Pohjoismaihin. Suomen ja muiden pohjoismaisten naapureiden välinen tiivis yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Maiden taloudet vahvistuvat lisääntyneiden kauppamahdollisuuksien ansiosta, ja kulttuurivaihto luo keskinäistä ymmärrystä sekä vahvistaa naapurimaiden välistä solidaarisuutta. Yhteistyöelin on nimeltään Pohjoismaiden neuvosto.

Mitä maiden välinen yhteistyö pitää sisällään

Suomen ja muiden Pohjoismaiden yhteistyöhön kuuluu monenlaista toimintaa aina taloudellisesta yhteistyöstä mainittuun kulttuurivaihtoon. Suomi on esimerkiksi osa Pohjoismaiden ministerineuvostoa, joka edistää näiden viiden maan välistä vuoropuhelua ja yhteisiä aloitteita. Kunkin maan hallitus tekee myös yhteistyötä tärkeissä alueellisissa kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksessa, maahanmuuttopolitiikassa ja alueellisessa turvallisuudessa. Lisäksi esimerkiksi suomalaiset yritykset hyötyvät siitä, että niiden pääsy muiden Pohjoismaiden markkinoille on parantunut alueen vapaata liikkuvuutta koskevien sopimusten ansiosta.

Myös kryptovaluutta Ethereum rakennettiin älykkäiden sopimusten tekemistä varten. Kryptoista kiinnostuneet tietävät, että kryptovaluuttamarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja siksi onkin hyvä seurata Ethereumin hintaa reaaliaikaisesti ja tarkistaa ethereum kurssi ennuste säännöllisesti.

Yhteistyön kulttuurillinen voima

Suomen ja sen pohjoismaisten naapureiden väliset kulttuurisiteet ovat vahvat. Kansalaiset jakavat kiinnostuksen muun muassa kirjallisuuteen, elokuviin ja musiikkiin sekä ulkoilma-aktiviteetteihin, kuten hiihtämiseen ja vaeltamiseen. Myös matkailu on tärkeä ala kaikille viidelle maalle ja kansalaiset voivatkin matkustaa vapaasti näiden eri maiden välillä. Suomi on osa Pohjoismaiden passiunionia, jonka ansiosta kansalaiset voivat matkustaa vapaasti maiden välillä ilman viisumia tai oleskelulupaa.

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia

Suomella on paljon yhtäläisyyksiä pohjoismaisiin naapureihinsa, mutta maiden välillä on toki myös eroja. Kaikkien viiden maan poliittiset järjestelmät ovat samankaltaisia ja niillä on yhteisiä perusarvoja, kuten sananvapaus, sukupuolten välinen tasa-arvo ja ympäristönsuojelu. Mailla on lisäksi vahvat taloudelliset siteet.

Maantieteellisesti Suomi eroaa muista maista ja lisäksi erilaista on suomen kieli, jolla on täysin omat erityiset piirteensä ja jota muiden pohjoismaalaisten on vaikeampi ymmärtää. Kulttuurin osalta Suomessa on enemmän vaikutteita sekä Länsi-Euroopasta että Venäjältä, mikä näkyy meillä esimerkiksi ruokakulttuurissa, musiikissa ja taiteessa.