Pohjoismaiset taloudelliset yhteydet

Image result for Nordic economic connectionsPohjoismailla on runsaasti taloudellista yhteistyötä. Yksi syy tälle on tietysti maiden maantieteellinen läheisyys, jolloin monet hankkeet koskevat useita maita. Suomella on yhteistä maarajaa Ruotsin ja Norjan kanssa ja erityisesti näiden maiden kanssa Suomella on runsaasti taloudellista yhteistyötä.