Euregio Karelia esimerkkinä rajat ylittävästä yhteistyöstä

Image result for Euregio KareliaMitä on rajat ylittävä yhteistyö? Rajat ylittävä yhteistyö voi olla virallista, instituutioiden välillä. Rajat ylittävää yhteistyötä tapahtuu monilla aloilla, se voi olla valtioiden välistä tai esimerkiksi kuntien ja kaupunkien välistä. Euregio Karelia on virallinen yhteistyöfoorumi, jonka toimialue on Suomen ja Venäjän välinen raja-alue.

Toiminta-alueet

Esimerkiksi Euroregiot ovat yhteistyöalueita EU:n ja EU:n ulkopuolisten alueiden välillä. Esimerkiksi Euregio Karelian toimialue on Suomen ja Venäjän välillä. Suomessa Euregio Kareliaan kuuluu kolme maakuntaa: Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa. Venäjän puolelta Karjalan tasavalta kuuluu EuRegio Kareliaan. Se kattaa noin 700 km Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Se oli ensimmäinen Suomen ja Venäjän väliselle maarajalle perustettu Euregio–alue.

Euregio Karelia kuuluu Euroopan Raja-alueiden liittoon ja se on perustettu vuonna 2000. Sopimuksen allekirjoittivat kolmen Suomen maakuntaliiton edustajat. Euregio Karelia -yhteistyön painopisteisiin kuuluu infrastruktuurin parantaminen, ympäristökysymykset, sosiaalinen hyvinvointi, koulutus, nuorisoyhteistyö ja tutkimus. Talouden saralla naapurusohjelman painopistealueita ovat esimerkiksi yritystoiminnan tukeminen ja rajat ylittävän liiketoimintaosaamisen vaihdon tukeminen. Myös liikenteen kehittäminen on tärkeässä osassa Euregio Karelian toiminnassa. Muun muassa palvelun parantaminen rajanylityspaikkojen läheisyydessä sisältyy avaintoimenpiteisiin. Yksi toiminnan keskeisistä ajatuksista on se, että yhdessä saadaan enemmän aikaiseksi kuin yksin kukaan toimijoista saisi aikaan.

Karelia CBC-ohjelma toteutetaan Euregio Karelian alueella. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa yhteistyötä tehdään rajan molemmin puolin konkreettisella tasolla. Tämän hetkinen naapurusyhteistyön ohjelma jatkuu vuoteen 2020 saakka. Se jatkaa yhteistyötä, jota on aiemmin toteutettu esimerkiksi Interreg II ja ENPI CBC-ohjelmissa. kyseessä on kansainvälinen, rajat ylittävä yhteisö ja sen tavoitteena on parantaa alueen väestön elinolosuhteita ja lisätä yhteistyötä eri elämänaloilla.

Kaksoisjohtajuuden periaate ohjaa toimintaa

Euregio Kareliassa toimitaan kaksoisjohtajuuden periaatteen tavoin. Kokouksissa on läsnä sekä suomalainen että venäläinen puheenjohtaja. Suomalainen puheenjohtaja on kunkin maakunnan edustaja rotaatioperiaatteen mukaisesti. Kokouksiin osallistuu Euregio Karelian hallituksen jäsenten lisäksi myös muiden tahojen edustajia, esimerkiksi Suomen ja Venäjän ulkoministeriöiden edustajilla on mahdollisuus osallistua kokouksiin. Lisäksi EU:n nimeämät edustavat voivat osallistua kokouksiin. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto. EuRegio Karelian toiminta perustuu jo aiemmin toimineiden Euroregio-alueiden kokemuksiin.