Pohjola-Norden Ry on tukenut rauhaa, vaurautta ja edistystä koko Pohjoismaissa yli 60 vuoden ajan

Pohjola-Norden Ry on pohjoismaista taloudellista ja kulttuuriyhteistyötä edistävä järjestö, jonka perustivat vuonna 1956 useat maat, mukaan lukien Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi. Se tarjoaa foorumin, jotta maat voivat kokoontua yhteen ja ajaa yhteisiä etujaan, kuten pohjoismaisten yritysten välistä vientiä, kulttuurivaihtoa sekä tukea innovatiivisia ohjelmia. Se vastaa myös ammatillisten koulutusohjelmien perustamisesta alueen oppilaitoksissa.

Yhteistyötä yli rajojen

Pohjola-Norden Ry tekee tiivistä yhteistyötä eri puolilta Pohjolaa tulevien poliittisten ja taloudellisten johtajien kanssa kartoittaakseen alueita, joilla yhteistyötä voidaan parantaa sekä tehdä aloitteita, jotka hyödyttävät koko aluetta. Se pyrkii myös edistämään alueen maiden välistä yhteistyötä niiden välisten taloudellisten- ja kulttuurisiteiden parantamiseksi. Esimerkiksi bitcoin pikaosto toimii yhtä vaivattomasti niin Ruotsista kuin Suomestakin hoidettuna.

Pohjola-Nordenin rooli muuttunut vuosien saatossa

Järjestöllä on ollut tärkeä rooli rauhan ja vakauden edistämisessä jäsenmaidensa välillä erityisesti kylmän sodan aikana. Pohjoismaiden neuvosto on ollut myös tärkeä rooli Euroopan unionin perustamisessa, joka on ollut valtava menestys, sillä se on tarjonnut alueelle taloudelliset ja poliittiset puitteet. Tästä syystä sitä kutsutaan usein “Euroopan yhdentymisen moottoriksi”.

Järjestö jatkaa työtään nykyäänkin varmistaakseen, että Pohjoismaat pysyvät maailmanlaajuisen edistyksen ja innovaation eturintamassa, tarjoaa foorumin ajatusten ja tiedon vaihtoon yli alueellisten rajojen. Sitoutumalla taloudelliseen ja kulttuuriyhteistyöhön Pohjola-Norden Ry auttaa luomaan entistä vauraamman alueen ja valoisamman tulevaisuuden kaikille.

Innovaatioilla kasvua Pohjoismaihin

Järjestö toimii eri aloitteidensa kautta korvaamattomana siltana Pohjolan maiden välillä ja kokoaa yhteen johtajia eri maista. He keskustelevat ongelmista, jakavat kokemuksiaan ja luovat ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko suurta aluetta. Järjestö on edelleen sitoutunut perusperiaatteisiinsa, jotka koskevat rauhaa ja yhteistyötä Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella, ja sillä on edelleen tärkeä rooli alueellisen vakauden ja vaurauden edistämisessä.

Keskittymällä vahvasti innovaatioihin, yhteistyöhön ja yhteistoimintaan se on pystynyt varmistamaan, että Pohjoismaat pysyvät maailmanlaajuisen edistyksen ja kehityksen eturintamassa. Näin ollen sillä on hyvät edellytykset jatkaa tehtäväänsä myös tulevaisuudessa ja varmistaa, että nämä maat pysyvät elinvoimaisina taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti.