Image result for Economic ConnectionsSuomella on runsaasti taloudellisia yhteyksiä ulkomaille. Yhteistyötä on niin yksilöiden, yritysten kuin valtioiden välillä. Rajat ylittävä yhteistyö ja alueellinen yhteistyö ovat esimerkkejä näistä moninaisista taloudellisista yhteyksistä.