Skandinavian taloudelliset yhteydet

Image result for Scandinavian financial connectionsTässä osiossa tarkastelemme Skandinaviaa – käymmme läpi mitä termillä Skandinavia tarkoitetaan ja kuuluuko esimerkiksi Suomi Skandinaviaan. Skandinavian maihin kuuluvat pääasiassa Norja ja Ruotsi, mutta usein myös Suomi lasketaan kuuluvan mukaan Skandinaviaan. Skandinavia on saanut nimensä Skandinavian niemimaasta, joka sijaitsee Ruotsin ja Norjan välissä. Niemimaan rajat eivät kuitenkaan ole selkeästi määritellyt.

Nykyisin sana Skandinaavinen esiintyy monessa merkityksessä, esimerkiksi puhutaan skandinaavisista kielistä, skandinaavisesta keittiöstä ja myös skandinaavisesta sisustuksesta. Skandinavia-käsitteen ongelmana on juurikin se, että on varsin epämääräinen. Suomessa usein halutaan olla osa Skandinavian maita, mutta mikäli Skandinavia nähdään puhtaasti maantieteelliseltä kannalta, on Suomen kuuluminen tähän alueeseen varsin kyseenalaista. Myös termiä fennoskandia käytetään yleisesti, jolloin Suomi yhdistetään myös maantieteellisesti Skandinavian alueeseen. Fennoskandiaan kuuluu myös joitakin alueita Venäjästä. Lisäksi, silloin kun puhutaan skandinaavisista kielistä, viitataan yleensä ruotsiin, norjaan, tanskaan ja islantiin, joten myös tässä mielessä Suomen kuuluminen Skandinaavian alueeseen voidaan kyseenalaistaa.

Usein kun puhutaan Skandinaviasta, niin sillä viitataan Pohjoismaihin. Tällöin Suomi kuuluu selvästi Skandinavian alueeseen. Erityisesti ulkomailla Pohjoismaat ja Skandinavia käsitetään usein samana alueellisena entiteettinä. Pohjoismaat sen sijaan ovat varsin vakiintunut ja selkeä käsite, johon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti. Lisäksi myös Färsaaret kuuluu tähän alueeseen. Englanniksi Pohjoismaat käännetään useimmin the Nordic Countries. Myös termiä Pohjola käytetään usein synonyymina sanan Pohjoismaat kanssa. Esimerkiksi lehdissä usein esiintyy termi Pohjola, kun viitataan Pohjoismaihin. Sen lisäksi että Pohjola viittaa Pohjoismaihin, on termillä myös muita merkityksiä. Se viittaa esimerkiksi Pohjoismaita laajempaan alueeseen, joka käsittää myös Venäjän osia. Joskus Pohjola-termillä voidaan viitata Pohjoismaiden pohjoisiin osiin.

Seuraavaksi tarkastelemme Skandinavian tai Pohjoismaiden taloudellisia yhteyksiä. Mailla on paljon keskinäistä taloudellista kanssakäymistä. Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet taloudellisesti varsin menestyviä. Ruotsin talous on ollut vahvaa jo pitkään, Norjan taloudellisen menestyksen takaajana toimivat öljyvarannot ja myös Tanska ja Islanti ovat vakavaraisia valtioita. Islantia tosin koetteli vakava talouskriisi, mutta se näyttää selvinneen tästä varsin hyvin. Suomelle taloussuhteet muiden Pohjoismaiden kanssa ovat hyvin tärkeitä. Seuraavassa osiossa lisää näistä taloudellisista yhteyksistä.