Mikä on volatiliteetti?

Sijoittaminen ei ole todellakaan uusi aktiviteetti. Se on toiminut monien ihmisten harrastuksena ja jopa työnä vuosi kymmenien ellei satojen ajan. Siitä syystä ei ole ollenkaan yllättävää, jos sinä olet myös kiinnostunut sijoittamisesta. Kuitenkin ennen kuin aloitat sijoittamisen, sinun tulee varmistaa tuntevasi tärkeimmät sijoitusalan termit. Siitä syystä tämä sivu tulee perehtymään yhteen tärkeimpään termiin eli volatiliteettiin.

Mikä siis volatiliteetti oikein on? Kaikessa yksinkertaisuudessaan, se viittaa siihen kuinka paljon kohteen arvo on muuttunut tietyssä ajassa. Sillä voidaan siten jakaa eri kohteet korkean, keskiarvoisen ja matalan volatiliteetin perusteella. Kaikissa on omat puolensa, mikä sinun tulee tietenkin kannattaa ottaa huomioon sijoittaessa.

Kaikissa kryptovaluutoissa on korkea volatiliteetti

Korkea volatiliteetti tarkoittaa sitä, että kyseisen kohteen arvo vaihtelee hyvin paljon hyvin lyhyessä ajassa. Se on ollut erityisen paljon uutisissa viimeisten vuosien saatossa, koska aivan kaikilla kryptovaluutoilla on korkea volatiliteetti. Esimerkiksi ethereum kurssi voi vaihdella lyhyessäkin ajassa huomattavan paljon verrattuna oikeastaan kaikkiin perinteisiin sijoituskohteisiin.

Tämän korkean volatiliteetin takia siten kaikki kryptovaluutat ovat tietenkin korkean riskin sijoituskohteita. Koska muutokset ovat niin suuria, niitä on oikeastaan mahdotonta ennustaa. Kuitenkin samaan aikaan juuri tämä korkea volatiliteetti on syy siihen, miksi näihin kohteisiin sijoittaminen on niin suosittua ja jännittävää. Se tulee vain ottaa huomioon suunniteltaessa sijoitustapaa.

Miksi volatiliteetin ymmärtäminen on niin tärkeä asia

Jos olet aloittamassa sijoittamista, on tietenkin hyvin tärkeää, että tiedät yleisesti kaikki yleiset termit. On kuitenkin erityisen tärkeää tuntea volatiliteetti käsitteenä, jotta voit käyttää sitä apunasi. Sitä käytetään nimittäin suoraan arvioidakseen, minkälainen riski tietyllä sijoituskohteella on. On varsin yleistä, että kokeneet sijoittajat valitsevat korkean riskin sijoituskohteita, johtuen niiden mahdollistamista palkkioista. Kuitenkin niihin tietenkin liittyy myös suuri riski siitä, että kaikki menetetään.

Yleisesti ottaen riskin tasosta riippumatta onkin aina hyvä idea aloittaa mahdollisimman pienellä summalla. Tietenkin näin tehtäessä myös mahdolliset tuotot pienenevät. Kuitenkin, jos olet aivan uusi sijoittaja, eikä sinulla ole suurempaa kokemusta aiheesta, tämä on kannattavampi tapa. Sillä tavalla voit varmistaa, että myös mahdolliset menetetyt summat pysyvät mahdollisimman pieninä.

Sijoittaminen on muuttunut hyvin paljon vuosien saatossa

Volatiliteetilla on aina ollut tärkeä asema sijoittamisen maailmassa. Sen määritelmä on ollut aina samanlainen, ja sitä on oikeastaan aina käytetty riskin määrittämiseen. Kuitenkin on hyvä huomioida, että sijoittaminen on muuttunut muilla tavoilla hyvin paljon vuosien saatossa. Tämä näkyy jopa siinä, ketkä sijoittavat nykyään. Nimittäin sijoittamisesta on tullut vuosien saatossa entistä suositumpaa alle kolmekymppisten joukossa.

Mutta mikä vaikutus tällä muutoksella on sinuun uutena sijoittajana? Itse asiassa näitä vaikutuksia on jopa hyvin monia. Nykyään sijoittaminen on siirtynyt pitkälti verkkoon ja sinulle on enemmän erilaisia kohteita, mistä voit valita. Sen lisäksi jotkut vinkit ovat muuttuneet hieman. Tämä kannattaa ottaa erityisesti huomioon, kun tutustut erilaisiin oppaisiin sijoittamisesta. Tällä tavalla voit olla varma siitä, että sinun keräämäsi tieto pitää vieläkin paikkaansa, eikä ole vanhentunutta.

Vastuullinen sijoittaminen tulee aina ottaa huomioon

Tähän liittyy hyvin tärkeänä asiana vastuullinen sijoittaminen, jolla on myös suora yhteys korkeaan volatiliteettiin. Vastuullisuus on tietenkin aina tärkeää, mutta tämä korostuu erityisesti aktiviteeteissa kuten sijoittaminen. Sen lisäksi vastuullinen sijoittaminen on erityisen tärkeää korkean volatiliteetin kohteissa. Sen avulla voidaan pyrkiä pienentämään näiden suurien ja nopeiden muutoksien aiheuttamia riskejä.

Vastuulliseen sijoittamiseen  on tietenkin olemassa hyvin monia eri vihjeitä, joihin on hyvä tutustua huolella ennen sijoittamisen aloittamista. On kuitenkin muutama erityisen suosittu keino, jotka ovat helppokäyttöisiä jopa aivan uusille aloitteleville sijoittajille. Nämä ovat monipuolisen salkun kokoaminen ja pitkäaikainen sijoittaminen.

Monipuolisella salkulla tarkoitetaan sitä, että olet sijoittanut moneen kohteeseen yhden kohteen sijasta. Siten koko salkkusi arvo ei romahda, vaikka yhden kohteen kurssi tipahtaisi. Pitkäaikainen sijoittaminen taas tarkoittaa sitä, että säilytät kohteita pidemmän aikaa ennen myyntiä. Sen avulla sinun ei tarvitse välittää nopeista notkahduksista, vaan voit keskittyä pidemmän kaavan muutoksiin.

Miten volatiliteetti lasketaan?

Tietenkin monia kiinnostaa tietää myös, miten volatiliteetti lasketaan. Jos olet kiinnostunut aiheesta erityisen paljon, voit löytää verkosta oppaita, jotka perehtyvät siihen erittäin yksityiskohtaisesti. Hyvin paljon yksinkertaistettuna volatiliteetti lasketaan tutustumalla arvon vaihteluun tietyllä aikavälillä. Tämä on yleensä kolmekymmentä päivää, mutta se voi myös riippua hieman kohteesta. Sinun ei välttämättä tarvitse tietää enemmän siitä, miten tämä lasketaan, mutta tietenkin voit halutessasi tutustua aiheeseen yksityiskohtaisemmin.

Vakaat kolikot ovat kryptomaailman vastaus korkeaan volatiliteettiin

Kuten mainitsimme aikaisemmin, kaikilla kryptovaluutoilla on korkea volatiliteetti. Koska kryptovaluuttojen alkuperäinen tarkoitus oli toimia maksu välineenä, tämä volatiliteetti ei sovellu juuri tähän tarkoitukseen parhaalla tavalla. Koska kurssi vaihtelee niin paljon, kauppiaiden on hankala käyttää kryptovaluuttaa arvioidakseen tuotteen hintaa.

Siitä syystä kryptovaluuttojen alalle on luotu niin sanoita vakaita kolikkoja. Nämä ovat kryptovaluuttoja siitä mielessä, että ne toimivat myös lohkoketju teknologian avulla, ja sisältävät samanlaisen hajautuksen kuten alkuperäiset vaihtoehdot. Kuitenkin ne eroavat huomattavasti muista kohteista volatiliteetin takia. Ne ovat sidottu johonkin toiseen tuotteeseen kuten fiat- tai kryptovaluuttaan. Siten niiden arvo pyritään pitämään tasaisempana, jotta niitä voitaisiin käyttää maksutapana. Tämä ei silti tarkoita sitä, että niiden kurssi pysyisi aina samantasoisena. Niissä ei ole silti ihan yhtä korkeaa volatiliteettia kuin muissa kryptovaluutoissa.