Kasinoalan elinkeinoelämän järjestöt

Image result for KasinoalanJohdanto

Kuten useimmilla muillakin laillisilla elinkeinoelämänharjoittajilla, myös uhkapelialan elinkeinoelämällä on lukuisia eri järjestöjä. Elinkeinoelämän järjestöjen perusajatuksena on tukea niiden yritysten toimintaa, joiden toimialaa ne edustavat. Alaan liittyvään toimintaan puolestaan pääsee tutustumaan netissä, eli katsoja pelaa kasinolla suomessa, jonka nettisivuston toiminta voisi toimialansa puolesta liittyä kyseisen alan elinkeinoelämän järjestöön. Elinkeinoelämän järjestöillä on monia eri tapoja, joilla ne voivat tukea alan yritysten toimintaa. Nämä tavat vaihtelevat aina poliittisesta lobbauksesta julkaisutoimintaan ja markkinointiin. Elinkeinoelämän järjestöt saattavat tehdä yhteistyötä myös toisten, samaa alaa edustavien järjestöjen kanssa tai sivuavien alojen järjestöjen kanssa.

Tunnettuja uhkapelialan elinkeinoelämän järjestöjä

Maailmassa on lukuisia, usein tiettyihin maanosiin keskittyviä uhkapelialan elinkeinoelämän järjestöjä. Ehkäpä tunnetuin uhkapelialan elinkeinoelämän järjestö on The Remote Gambling Association, joka toimii maailmanlaajuisesti. Euroopassa puolestaan todennäköisesti merkittävän uhkapelinalan elinkeinoelämän kattojärjestö on European Gaming and Betting Association kun taas sen Yhdysvaltalainen vastine on American Gaming Association. Tietyillä, uhkapelialaan keskittyneillä alueilla voi olla myös omia paikallisia organisaatiota, kuten esimerkiksi Illinois Casino and Gaming Association (ICGA), joka on aktiivinen Illinoisin alueella ja edustaa siellä lukuisia paikallisia toimijoita.

Järjestöjen aktiviteetteja

Elinkeinoelämän järjestöillä on useita eri keinoja vaikuttaa positiivisesti edustamiensa alojen yritysten liiketoimintaan. Yksi näistä muodoista on lobbaus, eli elinkeinoelämän järjestön yritys vaikuttaa poliittiseen toimintaan. Lobbauksessa elinkeinoelämän järjestö lähestyy poliittisia toimijoita ja yrittää vaikuttaa heidän käyttäytymiseen siten, että he toimisivat positiivisesti alan toimijoita kohtaan, esimerkiksi äänestämällä puolesta tai vastaan tiettyjä lakiehdotuksia.

Toinen elinkeinoelämän järjestöjen keino on julkaisutoiminta. Monet järjestöt julkaisevatkin lehtiä tai diaareja, jotka sisältävät hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa toimialaa koskien. Julkaisut saattavat myös tuoda eri asiantuntijoita yhteen esimerkiksi konferensseissa, joita järjestöt voivat tukea, ja koostaa niistä tietopaketteja. Tähän liittyvät aktiviteetit ovat voimakkaasti siirtyneet Internetiin nykyaikana, ja järjestöt voivat ylläpitää erilaisia sivustoja.

Elinkeinoelämän järjestöt voivat myös tehdä suoranaista markkinointitoimintaa, joka hyödyttää niiden alla toimivien yritysten toimintaa kollektiivisesti. Elinkeinoelämän järjestöt saattavat esimerkiksi tuottaa markkinointimateriaalia joka kasvattaa alan imagoa yleisön silmissä, etenkin jos kyseessä on mahdollisesti ristiriitaisesti tulkittava tuoteryhmä. Markkinointitoimet voi olla myös tarkemmin räätälöityjä muokkaamaan yleisön kuvaa jostain tarkemmasta alaan liittyvästä ilmiöstä.